20 de jul. 2015

La Generalitat fa públic l'informe CarbonellDesprès de quasi un any de la seva presentació, l'informe que va servir de base a la desincoació del claustre, del que s'havia incloat prèviament un expedient de declaració de BCIN només un any abans (fet insòlit i sense precedents), el departament de Cultura ha pujat a la web els documents d'aquest informe.

Perquè han trigat tant? L'explicació més versemblant deu ser que l'informe pròpiament dit (no els annexes) ha estat reformatejat i se n'han corregit les faltes d'ortografia i de redacció, que atesa la seva abundància i concentració, explica perfectament la tasca dels correctors durant diversos mesos.

Trobareu aquest document i els annexes (aportacions de diferents persones sobre aspectes concrets del claustre) a http://calaix.gencat.cat/handle/10687/109960

Recomano vivament la lectura dels annexes 2, 4 i 8, signats respectivament per Alex Masalles, Manuel Castiñeiras i José Miguel Merino... la seva redacció resulta una de les evidències més contundents de l'autenticitat del claustre.

Complementàriament, l'1 de setembre presentarem en aquest blog noves dades publicades recentment pel professor Gerardo Boto (*) que es van presentar a les Jornades romàniques de Cuixà, el juliol de 2014 (data anterior al lliurament de l'informe Carbonell), que aporten nova llum als fets anteriors al muntatge del claustre a Ciudad Lineal i que, òbviament, no van ser recollides per Carbonell en el seu dictamen.

(*) Du cloître roman au cloître romantique: démontages, reconstructions et inventions en péninsule Ibérique (XVIIIe,XIXe, et XXe siècles; Les cahiers de Saint Michel de Cuxà  XLVI, 2015. Le cloître roman. Actes des XLVIes Journées romanes de Cuxa, pags. 179-192

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada